THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỒ SƠ HÀNH CHÍNH
Thống kê số lượng hồ sơ hành chính giao dịch qua mạng tại các đơn vị trên toàn tỉnh năm 2019 (từ ngày 01-01-2019 đến hiện tại)
Tổng số hồ sơ: 123
STTTên lĩnh vựcSố lượng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 17 / 1 trang
1 Xây dựng 2 3
2 Tư pháp 1
3 Tài nguyên và môi trường 34
4 Tài chính - Kế hoạch 43
5 Lao động 2
6 Giao thông vận tải 1
7 Đường sắt 7
8 Dược 1
9 Du lịch 2
10 Điện 2
11 Đất đai 5
12 Công thương 1
13 Cấp phép thuốc lá 2
14 Cấp phép rượu 12
15 Bưu chính và chuyển phát 4
16 Báo chí 1
17 An ninh trật tự 1