GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 60 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 60 / 4 trang
46 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)2Ban Quản lý.
47 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)3Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
48 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.
49 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
50 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầu..Việc làm (BQL)3Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
51 Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài..Việc làm (BQL)3Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
52 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài..Lĩnh vực hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
53 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
54 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động bị mất hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP)..Việc làm (BQL)3Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
55 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày..Việc làm (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
56 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài..Lĩnh vực hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
57 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)3Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
58 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài..Lĩnh vực hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (BQL)2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
59 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)2Ban Quản lý.
60 Chuyển nhượng dự án đầu tư..Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (BQL)2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.