GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 105 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 105 / 7 trang
1 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
2 Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địaTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng2Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CNHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùngHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạoHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
10 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và công nghệHoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
11 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học công nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ