GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 65 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 65 / 5 trang
1 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.
2 Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ.
3 Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa..Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng2Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
4 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ.
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ.
6 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương.
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ.
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp..Sở Hữu Trí Tuệ2Sở Khoa học và Công nghệ
9 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)..Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân2Sở Khoa học và Công nghệ
10 Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân..Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng2Sở Khoa học và Công nghệ
11 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ
12 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ..Hoạt động Khoa Học và Công Nghệ2Sở Khoa học và Công nghệ.
13 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp..Sở Hữu Trí Tuệ2Sở Khoa học và Công nghệ
14 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ: mất giấy phép hay giấy phép bị rách, nát,... (đối với thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)..Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân2Sở Khoa học và Công nghệ
15 Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa..Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng2Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng