GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 147 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 147 / 10 trang
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNGLưu thông hàng hoá trong nước 
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNGLưu thông hàng hoá trong nước 
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPGLưu thông hàng hoá trong nước 
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chaiLưu thông hàng hoá trong nướcSở Công thương
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm Đại lý kinh doanh LPG.Lưu thông hàng hoá trong nước 
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.Lưu thông hàng hoá trong nước 
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tảiLưu thông hàng hoá trong nước 
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tảiLưu thông hàng hoá trong nước 
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chaiLưu thông hàng hoá trong nước 
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tảiLưu thông hàng hoá trong nước 
11 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công ThươngVật liệu nổ công nghiệp 
12 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt NamThương mại quốc tế 
13 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNGLưu thông hàng hoá trong nước 
14 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNGLưu thông hàng hoá trong nước 
15 Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPGLưu thông hàng hoá trong nước