GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 431 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 431 / 29 trang
1 Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép (để trực tiếp sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo, chỉ áp dụng đối với sản phẩm thép có mã số HS 7224.10.00;7224.90.00 ) 3Sở Công thương
2 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 1 
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG 2 
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.. 2Sở Công Thương
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG 2 
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.. 2Sở Công Thương
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG 2 
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.. 2Sở Công Thương
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán LPG chai 1 
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.. 2Sở Công Thương
11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 3Sở Công thương
12 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 1 
13 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai. 2 
14 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.. 2Sở Công Thương
15 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG 1