GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 125 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 125 / 9 trang
1 Cấp điều chỉnh Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
4 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
6 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
7 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
8 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
9 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
10 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
11 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..Thương mại quốc tế3Sở Công Thương
12 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu..Lưu thông hàng hóa trong nước3Sở Công Thương
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp đề nghị cấp lần đầu)..An toàn thực phẩm2Sở Công thương
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương