GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 91 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 91 / 7 trang
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
3 Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..Thương mại quốc tế3Sở Công Thương
4 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu..Lưu thông hàng hóa trong nước3Sở Công Thương
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm..An toàn thực phẩm2Sở Công Thương
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm..An toàn thực phẩm2Sở Công Thương
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp..Hóa chất2Sở Công Thương
10 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm..Hóa chất2Sở Công Thương
11 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh..Công nghiệp địa phương2Sở Công Thương.
12 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
13 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá..Lưu thông hàng hóa trong nước2Sở Công Thương
14 Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0.4kV tại địa phương..Điện3Sở Công Thương
15 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương..Điện3Sở Công Thương