GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 356 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 356 / 24 trang
1 01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 2 
2 Bán doanh nghiệp tư nhân 3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư. 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.. 2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 2Sở Kế hoạch và Đầu tư.
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 2Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.
8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.. 2- Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án: + Các dự án quan trọng quốc gia + Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án + Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên - Tại UBND cấp tỉnh đối với các dự án còn lại.
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động.. 2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất. 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng).. 2Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất).. 2Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.