GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 121 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 121 / 9 trang
1 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư..Đấu thầu2- Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án: + Các dự án quan trọng quốc gia + Các dự án mà Bộ, ngành hoặc cơ quan được ủy quyền của Bộ, ngành là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án + Các dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên - Tại UBND cấp tỉnh đối với các dự án còn lại.
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
8 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
10 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
11 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ..Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn2Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
12 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.
14 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3UBND cấp tỉnh.
15 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.