GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 163 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 163 / 11 trang
1 Bán doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
7 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
8 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
9 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư.
10 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCCĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư.
11 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lýThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Chuyển nhượng dự án đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
13 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Cung cấp thông tin về dự án đầu tưĐầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư.
15 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khácThành lập và hoạt động của Doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương