GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 135 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 135 / 9 trang
1 Áp dụng ưu đãi đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi về đất đai và ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã2Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp2Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã2Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.
12 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ..Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn2Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, giải quyết hồ sơ
13 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh..Thành lập và hoạt động doanh nghiệp3Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã..Thành lập và hoạt động của liên hiệp Hợp tác xã3Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
15 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư..Đầu tư tại Việt Nam2Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư