GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 186 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 186 / 13 trang
1 Bán doanh nghiệp tư nhânThành lập và hoạt động của Doanh nghiệpPhòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
2 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tưĐầu tư tại Việt NamSở Kế hoạch và Đầu tư
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưĐầu tư tại Việt NamSở Kế hoạch và Đầu tư.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưĐầu tư tại Việt NamSở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưĐầu tư tại Việt NamSở Kế hoạch và Đầu tư
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của Doanh nghiệpPhòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
11 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)Thành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
12 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệpThành lập và hoạt động của Doanh nghiệpPhòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.
13 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThành lập và hoạt động của Doanh nghiệpPhòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương
14 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xãThành lập và hoạt động của Liên hiệp Hợp Tác XãPhòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưĐầu tư tại Việt NamSở Kế hoạch và Đầu tư.