GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 50 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 50 / 4 trang
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốcHệ thống văn bằng, chứng chỉ2 
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu họcGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung họcGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du họcGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm nonGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
7 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóaGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉQuy chế thi, tuyển sinh2- Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. - Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp;
11 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
12 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo2 
13 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông chuyênGiáo dục và đào tạo2 
14 Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhậpGiáo dục và đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt độngGiáo dục và đào tạo2