GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 65 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 65 / 5 trang
1 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
2 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc..Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
5 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông..Giáo dục và Đào tạo2Sở giáo dục và đào tạo.
9 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục..Giáo dục và Đào tạo2Cơ sở giáo dục công lập; Phòng giáo dục và đào tạo; Sở giáo dục và đào tạo; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
10 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa..Giáo dục và Đào tạo2không có
11 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
12 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
13 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ..Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
14 Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
15 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.