GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 48 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 48 / 4 trang
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc..Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục
2 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
5 Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông..Giáo dục và Đào tạo2Sở giáo dục và đào tạo.
7 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa..Giáo dục và Đào tạo2không có
8 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ..Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở do trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp; Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông do giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
9 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia..Giáo dục và Đào tạo2Ủy ban nhân dân tỉnh.
11 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
12 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia..Giáo dục và Đào tạo2Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
13 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
14 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia..Giáo dục và Đào tạo2Sở Giáo dục và Đào tạo.
15 Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp..Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Sở Giáo dục và Đào tạo