GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 18 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 18 / 2 trang
1 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
2 Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
3 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
4 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyệnGiáo dục và đào tạo 
5 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạoỦy ban nhân dân tỉnh
6 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo 
7 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạoỦy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
8 Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo 
9 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc giaGiáo dục và đào tạo 
10 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
11 Giải thể trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
12 Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin họcGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
13 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thôngGiáo dục và đào tạoSở Giáo dục và Đào tạo
14 Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạoSở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
15 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyênGiáo dục và đào tạoSở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh