GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 154 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 154 / 11 trang
1 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
2 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
4 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
5 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
6 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
7 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
8 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
9 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
10 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
11 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
12 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
13 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT
14 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2UBND cấp huyện.
15 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở và bổ túc Trung học cơ sở 2Phòng GDĐT