GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 57 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 57 / 4 trang
1 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước..Nhà ở2Sở Xây dựng;
2 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng..Giám định tư pháp xây dựng2Sở Xây dựng
3 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III..Hoạt động xây dựng3Sở Xây dựng/Tổ chức xã hội nghề nghiệp đã được công nhận
4 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III..Hoạt động xây dựng3Sở Xây dựng.
5 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III..Hoạt động xây dựng5 
6 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III..Hoạt động xây dựng5 
7 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
8 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến; công trình tín ngưỡng; công trình tôn giáo; Công trình của các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
9 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
10 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
11 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
12 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
13 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng có thời hạn..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
14 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng
15 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp cho dự án..Hoạt động xây dựng2Sở Xây dựng