GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 216 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 216 / 15 trang
1 12b. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Sau chỉnh sửa, bổ sung) 1 
2 48a. Thuê đất sang giao đất (Trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới) (CCQL) 2 
3 49. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất đang sử dụng đất (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính) (CCQL) 2 
4 50a. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất (trường hợp có thực hiện nghĩa vụ tài chính) (CCQL) 2 
5 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.. 2Sở Tài nguyên và Môi trường
6 Báo cáo công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn 2Sở Tài nguyên và Môi trường
7 Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.. 2Văn phòng đăng ký đất đai.
8 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 2Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
9 Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp hợp thửa đất, tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 2Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
10 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 3Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.. 2Sở Tài nguyên và Môi trường
12 Cấp giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ phục vụ thi công các công trình của tỉnh 2Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô lớn hơn 01 ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu lớn hơn 10.000m3 (sau khi được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh) 2Sở Tài nguyên và Môi trường
14 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô lớn hơn 01 ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu lớn hơn 10.000m3 (sau khi được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh).. 2Sở Tài nguyên và Môi trường.
15 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô nhỏ hơn 01 ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu nhỏ hơn 10.000m3 2Sở Tài nguyên và Môi trường