GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 95 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 95 / 7 trang
1 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm..Đất đai2Sở Tài nguyên và Môi trường
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ..Đất đai2Văn phòng đăng ký đất đai.
3 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn..Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu2Sở Tài nguyên và Môi trường
4 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô lớn hơn 01 ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu lớn hơn 10.000m3 (sau khi được chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh)..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường.
5 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp khi thi công cải tạo mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân có quy mô nhỏ hơn 01 ha hoặc khối lượng đất san lấp tận thu nhỏ hơn 10.000m3..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường.
6 Cấp giấy phép khai thác đất san lấp trong công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường.
7 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường.
8 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường.
10 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm..Tài nguyên nước2Sở Tài nguyên và Môi trường
11 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm..Tài nguyên nước2 Sở Tài nguyên và Môi trường.
12 Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản..Địa chất và khoáng sản2Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 20m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm..Nước2Sở Tài nguyên và Môi trường.
14 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác..Tài nguyên nước2Sở Tài nguyên và Môi trường.
15 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất..Môi trường2Sở Tài nguyên và Môi trường