GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 120 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 120 / 8 trang
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia..Văn hóa2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích..Văn hóa2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Cấp giấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)..Văn hóa2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)..Gia đình2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích..Văn hóa2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng ném..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng rổ..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Đấu kiếm..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo..Thể dục thể thao2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch