GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 110 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 110 / 8 trang
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3 Cấp giấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.. 2Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.