GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 18 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
12
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 18 / 2 trang
1 Thủ tục cấp mã số quan hệ ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhNgân sách2Sở Tài chính
2 Thủ tục cấp mã số quan hệ ngân sách cho dự án đầu tư xây dựng cơ bảnXây dựng cơ bản2Sở Tài chính.
3 Thủ tục đăng ký giáGiá công sản2Sở Tài chính.
4 Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệpGiá công sản2Sở Tài chính.
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực tài chínhThanh tra tài chính2Sở Tài chính.
6 Thủ tục giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tài chínhThanh tra tài chính2Sở Tài chính.
7 Thủ tục kê khai giáGiá công sản2Sở Tài chính.
8 Thủ tục phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc quyền của UBND tỉnhTài chính doanh nghiệp2Sở Tài chính.
9 Thủ tục phương án giáGiá công sản2Sở Tài chính.
10 Thủ tục thẩm định dự toán, bổ sung ngân sách hành chính sự nghiệpTài chính Hành chính sự nghiệp2Sở Tài chính.
11 Thủ tục thẩm định và phê duyệt quyết toán hành chính sự nghiệpTài chính Hành chính sự nghiệp2Sở Tài chính.
12 Thủ tục thẩm tra dự toán, cấp hỗ trợ kinh phí từ ngân sáchNgân sách2Sở Tài chính
13 Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình, dự án vốn sự nghiệpTài chính Hành chính sự nghiệp2Sở Tài chính.
14 Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tưXây dựng cơ bản2Sở Tài chính.
15 Thủ tục thẩm tra và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm (Đối với nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện)Xây dựng cơ bản2Các Sở ban, ngành cấp tỉnh thẩm định quyết toán của các chủ đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý và Sở Tài chính.