GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 112 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 112 / 8 trang
1 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch.. 2Sở Giao thông vận tải
2 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.. 2Sở Giao thông vận tải;
3 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch.. 2Sở Giao thông vận tải;
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.. 2Sở Giao thông vận tải
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.. 2Phòng quản lý Vận tải và Phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến.. 2Sở Giao thông vận tải
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.. 2Phòng quản lý Vận tải và Phương tiện thuộc Sở Giao thông vận
8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu. 2Phòng quản lý Vận tải và Phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải
9 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.. 2Sở Giao thông vận tải Bình Dương;
10 Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.. 2Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện thuộc Sở Giao thông vận tải
11 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.. 2Sở Giao thông vận tải
12 Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.. 2Sở Giao thông vận tải
13 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế.. 2Sở Giao thông vận tải Bình Dương;
14 Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện.. 2Sở Giao thông vận tải
15 Cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia.. 2Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải