GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 143 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 143 / 10 trang
1 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại 07-3716Kiểm lâm2 
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật(trên cạn hoặc dưới nước) 12-3714Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
3 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản2Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
4 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 08-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 07-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 12-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 06-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
8 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 11-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
9 Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES vì mục đích thương mại 03-3716Kiểm lâm2 
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 04-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính 51-3716Lâm nghiệp2Chi cục Kiểm lâm
12 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 15-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
13 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 14-966Thú y2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương.
14 Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống 32-3716Lâm nghiệp2Chi cục Kiểm lâm
15 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại 05-3716Kiểm lâm2Chi cục Kiểm lâm.