GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 158 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 158 / 11 trang
1 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.. 2Cơ quan Kiểm lâm sở tại
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước) .. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
3 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại.. 2Chi cục Kiểm lâm
4 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.. 2Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5 Cấp đổi và cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản.. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
6 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
7 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
8 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
9 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) .. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
10 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận .. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
11 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn .. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
12 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận .. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.. 2Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản... 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.. 2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.