GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 155 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 155 / 11 trang
1 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại..Kiểm Lâm2Cơ quan Kiểm lâm sở tại
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước) ..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
3 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại..Kiểm Lâm2Chi cục Kiểm lâm
4 Cấp đổi Phiếu kiểm soát thu hoạch sang Giấy chứng nhận xuất xứ cho lô nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ..Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản2Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
5 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh..Thủy Lợi2Sở Nông nghiệp và PTNT
6 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh..Thủy Lợi2Sở Nông nghiệp và PTNT
7 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh..Thủy Lợi2Sở Nông nghiệp và PTNT
8 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh..Thủy Lợi2Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
9 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh..Thủy Lợi2Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Dương
10 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
11 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) ..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
12 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận ..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
13 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn ..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận ..Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản2Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.
15 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP)..Trồng trọt2Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.