GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 14 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 14 / 1 trang
1 Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ.Công tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
2 Bổ sung, sửa đổi, hộ chiếu ngoại giao.Công tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ Bình Dương
3 Cấp công hàm đề nghị xin thị thực đi công tác nước ngoài.Công tác lãnh sự3Sở Ngoại vụ Bình Dương
4 Cấp hộ chiếu công vụ.Công tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
5 Cấp hộ chiếu ngoại giao.Công tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ Bình Dương
6 Cấp lại hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất.Công tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
7 Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mấtCông tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ Bình Dương
8 Cho phép các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiếp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm, làm việc, tham gia đàm phán, ký kết thực hiện các chương trình dự án, hợp tác kinh doanh hoặc tham quan, học tập nghiên cứu tại Bình Dương.Công tác lãnh sự3 Sở Ngoại vụ Bình Dương.
9 Cho phép các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị và hội thảo quốc tế.Công tác lãnh sự3Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
10 Cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêngCông tác lãnh sự3Sở Ngoại vụ Bình Dương
11 Cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình DươngCông tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
12 Cử cán bộ, công chức và viên chức đi công tác nước ngoài.Công tác lãnh sự2 Sở Ngoại vụ Bình Dương.
13 Gia hạn hộ chiếu công vụCông tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
14 Gia hạn hộ chiếu ngoại giaoCông tác lãnh sự2Sở Ngoại vụ Bình Dương