GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 70 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 70 / 5 trang
1 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàiHội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (VSIP)3Ban quản lý VSIP
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Lĩnh vực Đầu tư (VSIP)5Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tưLĩnh vực Đầu tư (VSIP)5Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực Đầu tư (VSIP)5Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Lĩnh vực Đầu tư (VSIP)5Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
6 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệpLưu thông hàng hóa trong nước và nhập khẩu (VSIP)2Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
7 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láKinh doanh có điều kiện (VSIP)3Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore
8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láKinh doanh có điều kiện (VSIP)3Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore
9 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.Kinh doanh có điều kiện (VSIP)3Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
10 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.Kinh doanh có điều kiện (VSIP)5Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
11 Cấp giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóaHội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (VSIP)2Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
12 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoàiLĩnh vực Việc làm (VSIP)3Ban quản lý VSIP
13 Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầuLĩnh vực Việc làm (VSIP)5Ban quản lý VSIP
14 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàiHội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (VSIP)2Ban quản lý VSIP
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.Lĩnh vực Đầu tư (VSIP)5Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.