GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 53 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 53 / 4 trang
1 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Lĩnh vực đầu tư (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
6 Cấp giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
7 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầuViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
8 Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoàiViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
9 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp bị mất hoặc bị hỏng.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
11 Cấp lại giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
12 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hủy hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao độngViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
13 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động hết hạnViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
14 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong các trường hợp: a/ thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác, b/ Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài.)Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
15 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp bị mất, bị rách, hoặc bị tiêu hủy).Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.