GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 79 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 79 / 6 trang
1 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tếBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Lĩnh vực đầu tư (BQL)Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Lĩnh vực đầu tư (BQL)Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.Lĩnh vực đầu tư (BQL)Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Lĩnh vực đầu tư (BQL)Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chaiLĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPGLĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
11 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩuBan Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
12 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc láLĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láLĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
14 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượuLĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
15 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.Lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (BQL).Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương