GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 10 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 10 / 1 trang
1 Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập..Phòng, chống tham nhũng (TTr)2Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
2 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh..Giải quyết khiếu nại (TTr)2Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở.
3 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh..Giải quyết khiếu nại (TTr)2Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở.
4 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh..Giải quyết tố cáo (TTr)2Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở; cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở
5 Thực hiện việc giải trình..Phòng, chống tham nhũng (TTr)2Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương có trách nhiệm thực hiện việc giải trình.
6 Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập..Phòng, chống tham nhũng (TTr)2Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tổ chức triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
7 Tiếp công dân tại cấp tỉnh..Tiếp công dân (TTr)2Ban tiếp công dân cấp tỉnh; bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, các sở.
8 Tiếp nhận yêu cầu giải trình..Phòng, chống tham nhũng (TTr)2Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương và người có trách nhiệm thực hiện việc giải trình.
9 Xác minh tài sản, thu nhập..Phòng, chống tham nhũng (TTr)2Cơ quan thanh tra nhà nước các cấp, bộ phận tổ chức cán bộ trong các cơ quan thuộc UBND tỉnh, bộ phận phụ trách công tác thanh tra nội bộ, tổ chức cán bộ trong các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
10 Xử lý đơn tại cấp tỉnh..Xử lý đơn thư (TTr)2Ban tiếp công dân tỉnh, bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở.