GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 116 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 116 / 8 trang
1 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 
3 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ 
4 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữVăn thư, Lưu trữ Nhà nướcChi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.
5 Cấp Đăng ký hoạt động của các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã thuộc tỉnhKhiếu nại, Tố cáoSở Nội vụ
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnhTôn giáo 
7 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnhKhiếu nại, Tố cáoSở Nội vụ
8 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữVăn thư, Lưu trữ Nhà nướcChi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh
9 Chấp thuận cho các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ở nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnhTôn giáoSở Nội vụ
10 Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủKhiếu nại, Tố cáoSở Nội vụ
11 Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủTôn giáoBan Tôn giáo – Sở Nội vụ
12 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnhTôn giáo 
13 Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sởTôn giáoBan Tôn giáo – Sở Nội vụ
14 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt NamKhiếu nại, Tố cáoSở Nội vụ
15 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt NamTôn giáoBan Tôn giáo – Sở Nội vụ