GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 190 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 190 / 13 trang
1 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2 
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2 
3 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2 
4 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữVăn thư, Lưu trữ Nhà nước2Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.