GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 73 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 73 / 5 trang
1 Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường..Quản lý nhà nước về hội, chuyên ngành2Sở Nội vụ.
2 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ..Văn thư, Lưu trữ Nhà nước2Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
3 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ..Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện2Sở Nội vụ
4 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ..Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện2Sở Nội vụ
5 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ..Văn thư, Lưu trữ Nhà nước2Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh
6 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội..Quản lý nhà nước về hội, chuyên ngành2Sở Nội vụ.
7 Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động..Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện2Sở Nội vụ
8 Công nhận Ban Vận động thành lập Hội..Quản lý nhà nước về hội, chuyên ngành2Sở Nội vụ.
9 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ..Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện2Sở Nội vụ
10 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ..Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện2Sở Nội vụ
11 Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo..Quản lý nhà nước về Tôn giáo2Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh).
12 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh..Quản lý nhà nước về Tôn giáo2Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh).
13 Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoQuản lý nhà nước về Tôn giáo2Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh).
14 Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh..Quản lý nhà nước về Tôn giáo2Sở Nội vụ.
15 Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích..Quản lý nhà nước về Tôn giáo2Sở Nội vụ.