GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 81 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 81 / 6 trang
1 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ5 
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2 
3 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2 
4 Cấp bản sao và chứng thực lưu trữVăn thư, Lưu trữ Nhà nước2Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh.
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnhTôn giáo2 
6 Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữVăn thư, Lưu trữ Nhà nước2Chi cục Văn thư, Lưu trữ tỉnh
7 Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP, ngày 08/11/2012 của Chính phủTôn giáo2Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ
8 Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sởTôn giáo2Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ
9 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt NamTôn giáo2Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ
10 Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lýTôn giáo2Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ
11 Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sởKhiếu nại, Tố cáo2Sở Nội vụ
12 Chia tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên HộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Sở Nội vụ
13 Cho phép đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện QuỹTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Sở Nội vụ
14 Cho phép đặt Văn phòng đại diện HộiTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Sở Nội vụ
15 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vị hoạt động tại tỉnhTổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Sở Nội vụ