GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 117 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 117 / 8 trang
1 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động.An toàn Lao động (SLĐTBXH)2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động.Lao động, tiền lương, quan hệ lao động (LĐTBXH)3Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngLao động, tiền lương, quan hệ lao động (LĐTBXH)3Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4 Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnhGiáo dục nghề nghiệp(LĐTBXH)2Sở Lao động - TBXH Bình Dương
5 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lýBảo trợ xã hội2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
6 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmLao động Ngoài nước -Việc làm2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
7 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhânPhòng chống tệ nạn xã hội3Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
8 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làmLao động Ngoài nước -Việc làm2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
9 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.Phòng chống tệ nạn xã hội2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lýBảo trợ xã hội2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệpLao động Ngoài nước -Việc làm2Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
12 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục lao động – Tạo việc làmPhòng chống tệ nạn xã hội2Trung tâm giáo dục lao động-tạo việc làm
13 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)Lao động Ngoài nước -Việc làm2Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh
14 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)Lao động Ngoài nước -Việc làm2Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương
15 Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thụcGiáo dục nghề nghiệp(LĐTBXH)2Sở Lao động - TB&XH