GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 104 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 104 / 7 trang
1 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài..Việc làm (LDTBXH)3Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động..Lao động tiền lương, quan hệ lao động3Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động..Lao động tiền lương, quan hệ lao động3Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ..Người có công2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
5 Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở, UBND cấp huyện..Giáo dục nghề nghiệp - LDTBXH2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp..Giáo dục nghề nghiệp - LDTBXH2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp..Giáo dục nghề nghiệp - LDTBXH2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
8 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp..Giáo dục nghề nghiệp - LDTBXH2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, Hạng B, hạng C..An toàn lao động2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
10 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm..Việc làm (LDTBXH)2Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thâm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội..Bảo trợ xã hội2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam..Việc làm (LDTBXH)3Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
13 Thủ tục Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân..Phòng chống tệ nạn xã hội3Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
14 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm..Việc làm (LDTBXH)2Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam..Việc làm (LDTBXH)3Sở Lao động – Thương binh và Xã hội