GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 37 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 37 / 3 trang
1 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm..Xuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông.
2 Cấp giấy phép bưu chính..Bưu chính2Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm..Xuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp giấy phép hoạt động in..Xuất bản3Sở Thông tin và Truyền thông.
5 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài..Xuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
6 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh..Xuất bản3Sở Thông tin và Truyền thông
7 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp..Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử3Sở Thông tin và Truyền thông
8 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm..Xuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
9 Cấp giấy phép xuất bản bản tin..Báo chí3Sở Thông tin và Truyền thông
10 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh..Xuất bản3Sở Thông tin và Truyền thông
11 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được..Bưu chính2Sở Thông tin và Truyền thông.
12 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn ..Bưu chính2Sở Thông tin và Truyền thông.
13 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm..Xuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cấp lại giấy phép hoạt động in..Xuất bản3Sở Thông tin và Truyền thông
15 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp..Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử2Sở Thông tin và Truyền thông