GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 45 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
123
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 45 / 3 trang
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông InternetViễn thông và internet2Sở Thông tin và Truyền thông
2 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử2Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinhPhát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử3Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
5 Cấp giấy phép bưu chínhBưu chính chuyển phát2Sở Thông tin và Truyền thông
6 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoàiXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
7 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
8 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoàiXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
9 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợpPhát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử2Sở Thông tin và Truyền thông
10 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩmXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
11 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)Báo chí3Sở Thông tin và Truyền thông
12 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanhXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thông
13 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng đượcBưu chính chuyển phát2Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cấp lại giấy phép bưu chính khi giấy phép bưu chính hết hạnBưu chính chuyển phát2Sở Thông tin và Truyền thông
15 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩmXuất bản2Sở Thông tin và Truyền thong tỉnh Bình Dương