GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 92 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 92 / 7 trang
1 Báo cáo tình hình dịch vụ viễn thông Internet.. 2Sở Thông tin và Truyền thông
2 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng. 2Sở Thông tin và Truyền thông
3 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.. 2Sở Thông tin và Truyền thông
4 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 2 
5 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 3Sở Thông tin và Truyền thông
6 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 2Sở Thông tin và Truyền thông
7 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.. 2Sở Thông tin và Truyền thông.
8 Cấp giấy phép bưu chính.. 2Sở Thông tin và Truyền thông
9 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài 2Sở Thông tin và Truyền thông
10 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 2Sở Thông tin và Truyền thông
11 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.. 2Sở Thông tin và Truyền thông
12 Cấp giấy phép hoạt động in.. 2Sở Thông tin và Truyền thông.
13 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 2Sở Thông tin và Truyền thông
14 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.. 2Sở Thông tin và Truyền thông
15 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.. 2Sở Thông tin và Truyền thông