GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 4326 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4326 / 289 trang
1 01. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân 2 
2 12b. Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (Sau chỉnh sửa, bổ sung) 1 
3 38. Thủ tục Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ 2 
4 48a. Thuê đất sang giao đất (Trường hợp cấp Giấy chứng nhận mới) (CCQL) 2 
5 49. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức và cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất đang sử dụng đất (trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính) (CCQL) 2 
6 50a. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức đang sử dụng đất (trường hợp có thực hiện nghĩa vụ tài chính) (CCQL) 2 
7 Bán doanh nghiệp tư nhân 3Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư
8 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.. 2Sở Tài nguyên và Môi trường
9 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 3Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; đơn vị quản lý vận hành nhà ở.
10 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.. 2Sở Xây dựng;
11 Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép (để trực tiếp sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo, chỉ áp dụng đối với sản phẩm thép có mã số HS 7224.10.00;7224.90.00 ) 3Sở Công thương
12 Báo cáo công nhận kết quả chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên khoáng sản rắn 2Sở Tài nguyên và Môi trường
13 Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư. 2Sở Kế hoạch và Đầu tư
14 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội 2Phòng chuyên môn
15 Báo cáo tình hình dịch vụ viễn thông Internet.. 2Sở Thông tin và Truyền thông