GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 425 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 425 / 29 trang
1 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2ủy ban nhân dân cấp huyện.
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2ủy ban nhân dân cấp huyện.
4 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em..Lĩnh vực Trẻ em.2Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
5 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm..Lĩnh vực đất đai2Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
6 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội..Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội2Phòng chuyên môn.
7 Thủ tục bầu hòa giải viên..Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.2Uỷ ban nhân dân cấp xã.
8 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải..Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.2Uỷ ban nhân dân cấp xã.
9 Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập trực thuộc UBND cấp huyện..Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp2UBND cấp huyện
10 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực..Lĩnh vực Chứng thực2Phòng Tư pháp.
11 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực..Lĩnh vực Chứng thực.2Ủy ban nhân dân cấp xã.
12 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch..Lĩnh vực Hộ tịch3Ủy ban nhân dân cấp huyện
13 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch..Lĩnh vực Hộ tịch.2Ủy ban nhân dân cấp xã
14 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc..Lĩnh vực Chứng thực2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.
15 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc..Lĩnh vực Chứng thực.2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.