GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 355 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 355 / 24 trang
1 Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hộiLĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Phòng chuyên môn
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thườngLĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Phòng chuyên môn
3 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hộiLĩnh vực Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ2Phòng chuyên môn
4 Cấp bản sao từ sổ gốcLĩnh vực Bỗ trợ tư pháp2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.
5 Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốcLĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ2Phòng Giáo dục và Đào tạo.
6 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiLĩnh vực Lâm nghiệp2Cơ quan Kiểm lâm sở tại
7 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (B-BYT-229911-TT)An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng2Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh BD
8 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng2Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh;
9 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mạiLĩnh vực Lâm nghiệp2Cơ quan Kiểm lâm sở tại
10 Cấp đổi, Điều chỉnh số nhàLĩnh vực Nhà ở2UBND Cấp Huyện
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩmAn toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng2Trung tâm Y tế cấp huyện
12 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế (B-BYT-229910-TT)An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng2Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh
13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng2Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh
14 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng2Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh
15 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản2Phòng Kinh tế huyện/thị/thành phố