GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 301 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 301 / 21 trang
1 Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc..Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ3 
2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2ủy ban nhân dân cấp huyện.
3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2Ủy ban nhân dân cấp huyện
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai..Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước2ủy ban nhân dân cấp huyện.
5 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp..Lĩnh vực Thủy lợi2Phòng Kinh tế cấp huyện.
6 Thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm..Lĩnh vực đất đai2Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Chi nhánh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
7 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội..Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội2Phòng chuyên môn.
8 Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập trực thuộc UBND cấp huyện..Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp2UBND cấp huyện
9 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực..Lĩnh vực Chứng thực2Phòng Tư pháp.
10 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch..Lĩnh vực Hộ tịch3Ủy ban nhân dân cấp huyện
11 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc..Lĩnh vực Chứng thực2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.
12 Thủ tục Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại..Lĩnh Vực Kiểm Lâm2Cơ quan Kiểm lâm sở tại
13 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014..Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng2Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh
14 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại..Lĩnh Vực Kiểm Lâm2Cơ quan Kiểm lâm sở tại đó
15 Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ..Lĩnh vực đất đai2Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai