GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 137 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 137 / 10 trang
1 Bầu hòa giải viênHòa giải cơ sở (theo Quyết định 1860)UBND Xã/Phường/Thị trấn
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giảiHòa giải cơ sở (theo Quyết định 1860)UBND Xã/Phường/Thị trấn
3 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốGiải quyết khiếu nại (theo Quyết định 1959)UBND Xã/Phường/Thị trấn
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựCHành chính tư pháp (theo Quyết định 695)UBND Xã/Phường/Thị trấn
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịchNuôi con nuôi (theo Quyết định 1860)UBND Xã/Phường/Thị trấn
6 Cấp bản sao từ sổ gốcChứng thực (theo Quyết định 695)UBND Xã/Phường/Thị trấn
7 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bênh, chữa bệnhDân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)UBND Xã/Phường/Thị trấn
8 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)UBND Xã/Phường/Thị trấn
9 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏngDân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)UBND Xã/Phường/Thị trấn
10 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinhDân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)UBND Xã/Phường/Thị trấn
11 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháyCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)UBND Xã/Phường/Thị trấn
12 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do hết thời hạn hiệu lựcCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)UBND Xã/Phường/Thị trấn
13 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)Quản lý Giao thông (theo quyết định 3027)UBND Xã/Phường/Thị trấn
14 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)Quản lý Giao thông (theo quyết định 3027)UBND Xã/Phường/Thị trấn
15 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)Quản lý Giao thông (theo quyết định 3027)UBND Xã/Phường/Thị trấn