GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 124 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 124 / 9 trang
1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác)..Lĩnh vực Thủy lợi.2Ủy ban nhân dân cấp xã.
2 Liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí..Lĩnh vực Hành chính tư pháp.2Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội cấp huyện và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
3 Liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí..Lĩnh vực Hành chính tư pháp.2Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công an cấp xã, Công an cấp huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội cấp cấp huyện, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
4 Liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú..Lĩnh vực Hành chính tư pháp.2Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an cấp xã, Công an cấp huyện.
5 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em..Lĩnh vực Trẻ em.2Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp, cơ quan công an các cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
6 Thủ tục bầu hòa giải viên..Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.2Uỷ ban nhân dân cấp xã.
7 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải..Lĩnh vực Hòa giải cơ sở.2Uỷ ban nhân dân cấp xã.
8 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực..Lĩnh vực Chứng thực.2Ủy ban nhân dân cấp xã.
9 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch..Lĩnh vực Hộ tịch.2Ủy ban nhân dân cấp xã
10 Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc..Lĩnh vực Chứng thực.2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.
11 Thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam..Lĩnh vực Lãnh sự.2Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
12 Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại..Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng.2Ủy ban nhân dân cấp xã
13 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân..Lĩnh vực Hộ tịch.5+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường trú. + Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
14 Thủ tục Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại..Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng.2UBND Cấp Xã
15 Thủ tục Cấp lại, chỉnh sửa số nhà..Lĩnh vực Nhà ở.3Ủy ban nhân dân cấp xã.