GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 143 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 143 / 10 trang
1 Bầu hòa giải viênHòa giải cơ sở (theo Quyết định 1860)2Uỷ ban nhân dân cấp xã
2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giảiHòa giải cơ sở (theo Quyết định 1860)2Uỷ ban nhân dân cấp xã
3 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sốDân tộc (theo Quyết định 474)2UBND xã, phường, thị trấn
4 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thựCChứng thực (theo Quyết định 695)2Ủy ban nhân dân cấp xã.
5 Cấp bản sao trích lục hộ tịchHộ tịch (theo Quyết định 298)2Sở Tư pháp
6 Cấp bản sao từ sổ gốcBổ trợ tư pháp (theo Quyết định 695)2Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc.
7 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)2Trạm Y tế xã, phường
8 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)2Ủy ban nhân dân cấp xã
9 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânHộ tịch (theo Quyết định 298)2+ Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thường trú. + Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
10 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏngDân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)2Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
11 Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinhDân số và Kế hoạch hóa gia đình (theo Quyết định 772)2Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
12 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháyCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)2Ủy ban nhân dân cấp xã
13 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do hết thời hạn hiệu lựcCông nghiệp tiêu dùng (theo Quyết định 3722)2Ủy ban nhân dân cấp xã
14 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)Quản lý Giao thông (theo quyết định 3027)2UBND cấp xã
15 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường xã, đường đô thị (do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý)Quản lý Giao thông (theo quyết định 3027)2UBND cấp xã