Thủ tục đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác.
Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

03 ngày làm việc

Không có./

Không có
STTTên hồ sơBiểu mẫu
Không có dữ liệu !
STTNội dung
Không có!
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư

không

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư

Cục thuế

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Tất cả đối tượng

Giấy xác nhận
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.