Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh
Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách 2: Nộp hồ sơ qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Cách 3: Nộp hồ sơ qua trang dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhduong.gov.vn


Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đồng/1 lần cấp

Bước 1Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền lấy mẫu biểu tại địa chỉ: http://sokhdt.binhduong.gov.vn hoặc http://tthc.binhduong.gov.vn; Để tránh đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác đã đăng ký, cần tra cứu tên doanh nghiệp tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn
Bước 2Sau khi hoàn thành các thủ tục, người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại một trong các Quầy số 27; 28; 29; 30 (Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư) Khu hành chính mở - Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: http:// dangkykinhdoanh.gov.vn. Đối với hình thức nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và nhập biên nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh. Đối với hình thức nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành xử lý và thông báo kết quả giải quyết thủ tục qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết qua hộp thư điện tử của người thành lập doanh nghiệp.
Bước 3Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, người thành lập doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả. Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người thành lập doanh nghiệp mang theo bộ hồ sơ hoàn chỉnh khi đến nhận kết quả.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5).   
2 Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-8);
3 Dự thảo Điều lệ công ty hợp danh phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh;
4 Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của các thành viên hợp danh là cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực, hoặc Giấy đăng ký tạm trú và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam);
5 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
6 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
STTNội dung
1không
 
Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành 29/11/2005
Ngị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP Ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Ngị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT Ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

không

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục thuế, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách 2: Nộp hồ sơ qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Cách 3: Nộp hồ sơ qua trang dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.binhduong.gov.vn

Tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.