Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của chi nhánh
Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

07 ngày làm việc

không: không

Bước 1Doanh nghiệp lấy mẫu biểu tại địa chỉ: http://sokhdt.binhduong.gov.vn hoặc http://tthc.binhduong.gov.vn.
Bước 2Sau khi hoàn thành các thủ tục, doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư (một trong các Quầy số 27; 28; 29; 30) Khu hành chính mở - Tầng 1, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hoặc qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Đối với hình thức nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và nhập biên nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để tiếp tục hoàn chỉnh.
- Đối với hình thức nộp qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành xử lý và thông báo kết quả giải quyết thủ tục qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo cho doanh nghiệp biết qua hộp thư điện tử của doanh nghiệp.
Bước 3Đến ngày hẹn trong giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận kết quả. Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia mang theo bộ hồ sơ hoàn chỉnh khi đến nhận kết quả.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-16).   
STTNội dung
1không
 
Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành 29/11/2005
Ngị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP Ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Ngị định số 43/2010/NĐ-CP
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT Ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp
Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

không

Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

không

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp hồ sơ qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia

Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đã xóa tên địa điểm kinh doanh);
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.