Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài..
Lĩnh vực hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế (BQL)

BQL KCN Bình Dương

- Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. - Qua dịch vụ công trực tuyến.

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: không có

Bước 1:Người đại diện theo Ủy quyền của tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn cách thức nộp hồ sơ sau: - Cách 1: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Quầy số 25, 26; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), Quầy số 29, tầng 1, Tháp A, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ (đủ về thành phần hồ sơ và tính pháp lý) cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được hướng dẫn bằng văn bản để bổ sung hồ sơ. Trường hợp trả lại hồ sơ không giải quyết có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hoặc lý do cần bổ sung do người có thẩm quyền ký. - Cách 2: Truy cập vào trang tin điện tử: http://dichvucong.binhduong.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến. Nếu hồ sơ đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo tiếp nhận hồ sơ qua hộp thư điện tử cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đúng yêu cầu, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
Bước 2:Đến ngày hẹn tổ chức/ cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận lại kết quả. Nếu nộp hồ sơ trực tuyến, mang bản gốc để đối chiếu, nộp lại.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP   
2 Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP).
3 Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
4 Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động.
5 Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
6 Đối với trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác, hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện chỉ bao gồm:
7 - Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
8 - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định 07/2016/NĐ-CP
9 Lưu ý: Tài liệu quy định tại Điểm b phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại Điểm c phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.
STTNội dung
1không có
 
Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

không

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

không

- Hồ sơ nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương/Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. - Qua dịch vụ công trực tuyến.

Tất cả đối tượng

Loại khác
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.