Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh..
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Thủ tục hành chính cấp huyện

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký - Qua Dịch vụ Bưu chính công ích; - Qua dịch vụ công trực tuyến;

Không có

Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 250/2016/TT-BTC và các thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC)

Bước thực hiện:Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh   
2 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
3 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
STTNội dung
1Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
 
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
không có

không có

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

không có

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký - Qua Dịch vụ Bưu chính công ích; - Qua dịch vụ công trực tuyến;

Cá nhân

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.