Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng..
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

Thủ tục hành chính cấp huyện

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích; - Qua dịch vụ công trực tuyến; - Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: Theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này)

Bước 1:Chủ đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng qua đường bưu điện hoặc trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả).
Bước 2:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp gia hạn giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến Phòng Quản lý đô thị để tham mưu giải quyết.
Bước 3:Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD   
2 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp
3 Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
STTNội dung
1Theo quy định pháp luật hiện hành.
 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng
Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng;
Ủy ban nhân dân cấp huyện

không có

Phòng Quản lý đô thị.

không có

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích; - Qua dịch vụ công trực tuyến; - Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Tất cả đối tượng

Giấy phép xây dựng được gia hạn.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.