Thủ tục Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ..
Lĩnh vực Nhà ở.

Thủ tục hành chính cấp xã

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã - Gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích - Nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng.

Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí (nếu có): 30.000 (ba mươi ngàn) đồng/1 biển số nhà

Bước 1:Cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp cấp xã nơi có nhà cần cấp số. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 2:UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện
Bước 3:Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận, tham mưu xử lý và trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận.
Bước 4:Đến ngày hẹn trong biên nhận, đến UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả và đóng lệ phí theo quy định.
STTTên hồ sơBiểu mẫu
1 Đơn đề nghị cấp số nhà (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã   
2 Bản sao CMND (nếu là cá nhân).
3 Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập tổ chức (nếu là tổ chức)
4 Số lượng hồ sơ: 01 bộ
STTNội dung
1Không.
 
Quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ xây dựngvề việc ban hành quy chế đánh số nhà và gắn số nhà
Quyết định 108/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bình Dương ngày về Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Ủy ban nhân dân cấp xã.


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã - Gửi qua dịch vụ Bưu chính công ích - Nộp hồ sơ trực tuyến qua môi trường mạng.

Tất cả đối tượng

Quyết định hành chính, biển hiệu
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
1
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 0 / 1 trang
Không có dữ liệu !
* Nếu Ông/Bà có đóng góp ý kiến với thủ tục hành chính trên vui lòng bấm Vào đây để chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả hơn.