GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 141 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 141 / 10 trang
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư..Đấu thầu2Ban Quản lý.
2 Cấp điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.Lĩnh vực đầu tư (BQL)3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư..Đấu thầu2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.Lĩnh vực đầu tư (BQL)2Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương.
8 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp..Đấu thầu2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
9 Cấp giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
10 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầuViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
11 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầu..Đấu thầu2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
12 Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoàiViệc làm3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
13 Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài..Đấu thầu2Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
14 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.Hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế3Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương.
15 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài..Đấu thầu2Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương