GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CÔNG
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
select
select
 
 
Đối tượng
select
Kết quả
select
Mức độ
select
Từ bất kỳ

Kết quả tìm kiếm: 105 thủ tục hành chính.
#Tên thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiệnHiệu lựcNộp hồ sơ qua mạng
Data pager
Trang đầu Trang trước
Trang kế tiếp Trang cuối
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 105 / 7 trang
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.. 2Ban Quản lý.
2 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 1 
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.. 2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.. 2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. 1 
6 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu D cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.. 2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
7 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho nhà thầu.. 2Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
8 Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.. 2Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
9 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.. 2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trường hợp bị mất hoặc bị hỏng. 1 
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.. 2Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư
12 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động bị mất hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động (trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP).. 2Ban Quản lý các Khu các Bình Dương
13 Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.. 2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
14 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.. 2Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương
15 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp và hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. 1