HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHO CÁC THỦ TỤC CÓ PHÁT SINH PHÍ, LỆ PHÍ QUA CỔNG THANH TOÁN PAYMENT PLATFORM QUỐC GIA

Dành cho: Công dân/Doanh nghiệp

 

 

Bước 1:

Nộp hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí trên cổng DVC

 

 

 

 

Khi nộp thành công thì sẽ hiện ra màn hình thông báo như hình dưới

 

 

Bước 2:

Chuyển sang tab “Quản lý hồ sơ” sau đó chọn vào mục “Yêu cầu thanh toán” khi có yêu cầu thanh toán cho hồ sơ có phát sinh phí, lệ phí

 

 

 

Bước 3:

Chọn cổng thanh toán quốc gia để thanh toán

 

 

 

Khi click vào sẽ chuyển đến trang thanh toán Payment Platform Quốc Gia

 

 

 

Bước 4:

Chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán rồi tiến hành thanh toán theo hướng dẫn

 

 

Sau khi thanh toán thành công sẽ tự chuyển về trang thông báo “Kết quả giao dịch thành công”

 

 

 

Bước 5:

Công dân/Doanh nghiệp có thể vào mục Đã thanh toán để tải biên lai về

 

 

 

 

 

Mẫu biên lai sau khi tải về: